SK sk
Menu

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V týchto zásadách ochrany osobných údajov nájdete konkrétne informácie o spôsoboch, akými nakladáme s vašimi údajmi. Správcom vašich údajov je: Horn Distribution S.A. Kurantów 34 02-873 Warszawa e-mail: gdpr@horn.eu

1. Prístup k údajom a hosting

Na našu webovú stránku môžete pristupovať bez poskytnutia svojich osobných údajov. Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš server automaticky zaznamenáva iba tzv. serverové protokoly, napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a vášho poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje), a dokumentuje prístup na stránku.

Tieto údaje sa analyzujú len s cieľom zabezpečiť správne fungovanie našej webovej stránky a zlepšiť našu ponuku. V kontexte záujmov sa to robí s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. správne prezentovať našu ponuku. Všetky prístupové údaje sa vymažú do siedmich dní od ukončenia návštevy webovej stránky.

Hostingové služby poskytované externým poskytovateľom služieb

V rámci dohody o spracovaní údajov sme požiadali externého poskytovateľa služieb o poskytovanie služieb týkajúcich sa hostingu a prezentácie webovej stránky. Všetky údaje, ktoré - ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov - boli zhromaždené, keď ste používali našu webovú lokalitu alebo keď ste poskytli údaje vo vyhradených formulároch v internetovom obchode, sa uchovávajú na serveroch tohto poskytovateľa služieb. Spracovanie na iných serveroch sa vykonáva len v rozsahu uvedenom v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine EÚ alebo EHP.

2. Zhromažďovanie a spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy

Osobné údaje zhromažďujeme, keď nám ich poskytnete pri zadávaní objednávky alebo keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, chatu alebo e-mailu). Povinné polia sú povinné, pretože sa týkajú údajov, ktoré potrebujeme mať na plnenie zmluvy alebo na posúdenie záležitosti, v ktorej nás kontaktujete. Ak ich neposkytnete, nebudeme môcť dokončiť objednávku alebo vás kontaktovať. Konkrétny typ zhromažďovaných údajov závisí od formulárov, do ktorých sa údaje zadávajú. Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na plnenie zmluvy a na odpovede na vaše otázky. Po splnení zmluvy bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po uplynutí lehôt uchovávania vyžadovaných daňovými predpismi a zákonom o účtovníctve budú vaše údaje vymazané, pokiaľ nedáte súhlas s ich ďalším používaním alebo pokiaľ si nevyhradíme právo naďalej ich používať v prípadoch, keď to zákon umožňuje - o čom vás budeme informovať v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

3. Prenos údajov

Na účely plnenia zmluvy odovzdávame vaše údaje kuriérskej spoločnosti poverenej doručovaním, ak je to potrebné na doručenie vami objednaného tovaru. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorého ste si vybrali pri zadávaní objednávky, odovzdávame údaje o platbe zhromaždené na tento účel úverovej inštitúcii, ktorá spracúva platbu, a v prípade potreby poskytovateľovi platobných služieb, ktorého sme si vybrali my alebo vy, aby sme mohli spracovať platbu. Niektorí poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje sami, ak si u nich vytvoríte účet. V takýchto prípadoch by ste sa mali prihlásiť do svojho účtu u poskytovateľa platobných služieb zadaním svojich prístupových údajov pri zadávaní objednávky. V takejto situácii sa uplatňujú zásady ochrany osobných údajov konkrétneho poskytovateľa platobných služieb.

Prenos údajov kuriérskej spoločnosti

Ak nám pri zadávaní objednávky alebo po jej zadaní poskytnete svoje údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla, poskytneme ich kuriérskej spoločnosti, aby vás mohla kontaktovať pred doručením objednávky s cieľom oznámiť alebo dohodnúť podrobnosti doručenia. Robí sa to s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. rýchlo a správne spracovať vašu objednávku.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v časti "Údaje o našej spoločnosti a vaše práva" alebo zaslaním správy priamo kuriérskej spoločnosti na kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Po odvolaní súhlasu vymažeme údaje, ktoré ste poskytli na tento účel, pokiaľ nám nedáte výslovný súhlas na ďalšie používanie vašich údajov na iné účely alebo pokiaľ si nevyhradíme právo naďalej používať údaje, ak to povoľuje zákon - o čom vás budeme informovať v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa

4. E-mailový newsletter

Reklamy zasielané e-mailom po prihlásení sa na odber noviniek

Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, použijeme vaše údaje potrebné na tento účel alebo údaje, ktoré ste poskytli pri inej príležitosti, aby sme vám na základe vášho súhlasu pravidelne zasielali náš newsletter e-mailom.

Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním príslušnej správy alebo použitím na to určeného odkazu v newsletteri. Po odhlásení z odberu vymažeme vašu e-mailovú adresu, pokiaľ nám nedáte výslovný súhlas na ďalšie používanie vašich údajov na iné účely alebo pokiaľ si nevyhradíme právo naďalej používať údaje, ak to povoľuje zákon - o čom vás budeme informovať v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Newsletter bude zasielať poskytovateľ služieb, ktorému na tento účel odovzdáme vašu e-mailovú adresu v súlade s príslušnou zmluvou o spracovaní údajov. Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine EÚ alebo EHP.

5. Súbory cookie a online analýza

Súbory cookie používame na zatraktívnenie našej webovej stránky a umožnenie špecifických funkcií s cieľom zobrazenia vhodných produktov alebo na účely prieskumu trhu. V kontexte záujmov sa to robí s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. zabezpečiť optimálnu prezentáciu našej ponuky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho koncového zariadenia. Niektoré zo súborov cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie sa uchovávajú vo vašom koncovom zariadení a môžu sa použiť na identifikáciu vášho prehliadača pri opätovnom vstupe na webovú stránku (tzv. trvalé súbory cookie). Čas uchovávania je uvedený v nastaveniach súborov cookie vášho prehliadača. Prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby ste mohli dostávať informácie o používaní súborov cookie a rozhodnúť sa, či chcete súbory cookie v určitých prípadoch alebo úplne prijať alebo odmietnuť. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookie rôznymi spôsobmi. Ponuka pomoci vášho prehliadača obsahuje vysvetlenie, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Nájdete ich pod nasledujúcimi odkazmi:

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Táto webová lokalita používa aj takzvané súbory cookie DoubleClick na účely služby Google Analytics (pozri nižšie) s cieľom identifikovať váš prehliadač, ak používate iné webové lokality. Informácie automaticky generované súbormi cookie, ktoré sa týkajú vášho používania našej webovej stránky, sa odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Keďže naša webová stránka má aktívnu anonymizáciu IP, vaša IP adresa sa pred ďalším odoslaním v členských štátoch EÚ alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, skráti. Úplná IP adresa sa odosiela na server Google v USA a skracuje sa tam len vo výnimočných prípadoch. Anonymizovaná IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na prípravu správy o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. V kontexte záujmov sa to robí s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. zabezpečiť optimálne a efektívne fungovanie našej webovej stránky na trhu. Spoločnosť Google poskytne vyššie uvedené informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú údaje pre spoločnosť Google.

Google DoubleClick je ponuka spoločnosti Google LLC. (www.google.com).

Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na tomto odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou sa zistilo, že spoločnosti s certifikátom Privacy Shield zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany údajov.

Súbory cookie DoubleClick môžete deaktivovať kliknutím na tento odkaz. Informácie o používaní súborov cookie a príslušných nastaveniach môžete získať aj na webovej lokalite Digital Advertising Alliance. Môžete tiež nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vám umožnil dostávať informácie o používaní súborov cookie a rozhodnúť sa, či chcete súbory cookie v konkrétnych prípadoch alebo úplne prijať alebo odmietnuť. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, funkčnosť našej webovej lokality môže byť obmedzená.

Používanie služby Google (Universal) Analytics na online analýzu

Naša webová lokalita používa nástroj Google (Universal) Analytics, ktorý je určený na online analýzu a ktorý vyvinula spoločnosť Google Inc (www.google.com). V kontexte záujmov sa tak deje s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. zabezpečiť optimálnu prezentáciu našej ponuky. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky, napr. súbory cookie. Automaticky zhromaždené informácie týkajúce sa vášho používania našej webovej stránky sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Keďže naša webová stránka má aktívnu anonymizáciu IP, vaša IP adresa sa pred ďalším odoslaním v členských štátoch EÚ alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, skráti. Úplná IP adresa sa odosiela na server Google v USA a skracuje sa tam len vo výnimočných prípadoch. Anonymizovaná IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa zvyčajne nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google LLC sídli v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na tomto odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou sa zistilo, že spoločnosti s certifikátom Privacy Shield zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany údajov.

Zaznamenávaniu údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a týkajúcich sa vášho používania našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť a spracovaniu takýchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj vtedy, ak si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prípadne môžete namiesto inštalácie doplnku prehliadača kliknutím na tento odkaz zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics na našej webovej lokalite. Súbor s odmietnutím súborov cookie sa potom uloží do vášho koncového zariadenia. Ak odstránite súbory cookie, budete musieť znova kliknúť na vyššie uvedený odkaz.

6. Reklama pomocou e-marketingových nástrojov

Remarketing Google AdWords

Na propagáciu našej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán používame službu Google AdWords. Na tento účel sa v koncovom zariadení každého používateľa po návšteve našej webovej stránky automaticky ponecháva takzvaný súbor cookie Remarketing spoločnosti Google. Tento súbor sa potom používa na zobrazovanie reklám zodpovedajúcich vašim záujmom pomocou pseudonymného ID a na základe navštívených webových stránok. V súvislosti so záujmami sa to robí s cieľom chrániť náš oprávnený záujem, t. j. zabezpečiť optimálne fungovanie našej webovej stránky na trhu.

Vaše údaje sa ďalej spracúvajú len v prípade, že spoločnosti Google udelíte súhlas na prepojenie histórie prehliadača a používania aplikácií s vaším účtom a na použitie informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám zobrazovaných na webových stránkach. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásení do služby Google, spoločnosť Google potom použije vaše údaje v kombinácii s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov publika na účely remarketingu na rôznych zariadeniach. Na tento účel spoločnosť Google dočasne skombinuje vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics s cieľom vytvoriť publiká.

Služba Google AdWords Remarketing je ponuka spoločnosti Google LLC (www.google.pl). Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na tomto odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou sa zistilo, že spoločnosti s certifikátom Privacy Shield zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany údajov.

Súbory cookie remarketingu môžete deaktivovať kliknutím na tento odkaz. Informácie o používaní súborov cookie a príslušných nastaveniach môžete získať aj na webovej lokalite Digital Advertising Alliance.

7. Zásuvné moduly sociálnych médií

Používanie zásuvných modulov sociálnych sietí

Naša webová lokalita používa takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") webových stránok sociálnych médií.

Keď si zobrazíte našu webovú lokalitu pomocou takéhoto pluginu, váš prehliadač sa priamo pripojí k webovým lokalitám Facebook, Google, Twitter alebo Instagram. Obsah zásuvného modulu posiela konkrétny poskytovateľ služieb priamo do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Vďaka takejto integrácii dostanú poskytovatelia služieb informáciu, že váš prehliadač zobrazil našu webovú lokalitu, aj keď nemáte profil alebo nie ste práve zaregistrovaný u konkrétneho poskytovateľa služieb. Takéto informácie (vrátane vašej IP adresy) posiela váš prehliadač priamo na server konkrétneho poskytovateľa služieb (niektoré servery sa nachádzajú v USA) a tam sa uchovávajú. Ak ste prihlásení na webovej stránke sociálnej siete, poskytovateľ služby bude môcť vašu návštevu našej webovej stránky priamo priradiť k vášmu profilu na konkrétnej webovej stránke sociálnej siete. Ak použijete konkrétny doplnok, napr. kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" alebo "Zdieľať", príslušné informácie sa tiež odošlú priamo na server konkrétneho poskytovateľa služieb a tam sa uchovávajú. Tieto informácie budú zverejnené aj na konkrétnej webovej stránke sociálneho média a zobrazia sa osobám, ktoré ste pridali ako kontakty.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosti kontaktovania, vaše práva v tejto súvislosti a možnosť konfigurácie nastavení na ochranu vášho súkromia sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb.

https://www.facebook.com/privacy/policy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Ak si neželáte, aby webová stránka sociálnych médií priradila údaje zhromaždené pri návšteve našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na danej webovej stránke, budete sa musieť pred návštevou našej webovej stránky z tejto webovej stránky odhlásiť. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu akýchkoľvek zásuvných modulov na webovej stránke pomocou vhodných rozšírení kompatibilných s vaším prehliadačom, napr. blokovanie skriptov pomocou "NoScript" (http://noscript.net).

Zásuvné moduly videa pre YouTube

Obsah iných poskytovateľov služieb je integrovaný s touto webovou stránkou. Videopluginy pre YouTube poskytuje spoločnosť Google Inc ("poskytovateľ služieb"). Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Pre videomateriály YouTube dostupné na našej webovej lokalite bola aktivovaná rozšírená ochrana osobných údajov. To znamená, že YouTube nezhromažďuje a neukladá informácie o osobách, ktoré navštívia webové stránky, pokiaľ nespustia video.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosť konfigurácie nastavení na ochranu vášho súkromia sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

8. Naše kontaktné údaje a vaše práva

Máte právo získať bezplatné informácie o svojich osobných údajoch, ktoré uchovávame, a právo požadovať ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie ich spracovania, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania údajov, alebo ak chcete odvolať svoje súhlasy s namietaním proti používaniu konkrétnych údajov, obráťte sa na správcu údajov: Horn Distribution S.A. Kurantów 34 02-873 Warszawa e-mail: gdpr@horn.eu

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

********************************************************************
Právo vzniesť námietku

Ak v rámci záujmov spracúvame vaše osobné údaje, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov na takýto účel - s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Ak sa údaje spracúvajú na iné účely, môžete vzniesť námietku len na základe vašich konkrétnych okolností.

Po využití práva na vznesenie námietky nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami, alebo pokiaľ sa spracúvanie údajov nevykonáva na účely uplatnenia, vymáhania alebo obhajoby nárokov.

Toto pravidlo sa neuplatní, ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel.
********************************************************************